Bakgrund

Företagets verksamhet baseras på en familjetradition inom naturvetenskaplig forskning liksom fältarbete. Att förstå Naturen, att se dess skönhet och mångfald har varit drivkraften och styrkan sedan länge.

 

Företagshistoria

  • 2014 vidareutvecklas tjänster kring yttre miljö och nyttjar ”fältnamnet” Forsto
  • 2010 tas ett kliv in i skogsbranschen och börjar drivas fullt ut under namnet Bärringkonsult
  • 2008 vidareutvecklas företaget i ett karriärutvecklingsprogram av Sportcore AB, Maria Akraka
  • 2005 registreras företaget men drivs som ett sidoprojekt
Forest landscape north Sweden

Forest landscape north Sweden

Hans Bärring – läs lite bakgrund här