Bakgrund

Företagets verksamhet baseras på en familjetradition inom naturvetenskaplig forskning liksom fältarbete. Att förstå Naturen, att se dess skönhet och mångfald har varit drivkraften och styrkan sedan länge.

Företagshistoria

  • 2014 vidareutvecklas och fördjupas tjänster kring skogen
  • 2010 börjar företaget att fokusera på skogen och under namnet Bärring Konsult
  • 2008 vidareutvecklas företaget i ett karriärutvecklingsprogram av Sportcore AB
  • 2005 registreras företaget men drivs som ett sidoprojekt
Forest landscape north Sweden

Forest landscape north Sweden

Medarbetare