Guidning

Företaget kan åta sig guide- och utbildningsuppdrag. I skog och mark kan vi för grupper eller enskilda berätta om naturens mångfald. Innehållet i en tur kan handla om att visa på ekologiska samband, arter, historik och värden utifrån olika synsätt och intressen. Helt enkelt förmedla kunskap och känsla för skogens kvaliteter. Samverkan kan ske med ledande branschföretag inom upplevelseturism.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö