Referenser

GENOMFÖRDA och PÅGÅENDE PROJEKT :
Privata markägare – Omvärldsbevakning, remisser, rapportering, planering, inventeringar, naturvårdsfrågor, skogsskötsel m.m.
Torsåkerprojektet – Utvecklingsfrågor
Umeå Universitet – Miljöarkeologiska laboratoriet, projekt MOBIMA
Skógrækt ríkisins – Kartering och insamling av vegetationsdata
Sveriges lantbruksuniversitet – Enheten för skoglig fältforskning, miljöanalys, inmätningar m.m.
NCC Roads – Flyginventering, kartering
Kommuner – Utredningar aktivitets- och upplevelseturism, naturvård m.m.
Jukkasjärvi Vildmarksturer AB – Turismguidning vintermiljö m.m.
Naturskog AB – Skogsskötsel m.m.
Biomedia – Naturvårdsplanering
NORDEG – IT-support m.m.
Army fitness – Coachning
Naturskyddsföreningen – Naturguidningar
Idrottsföreningar – Arrangörsstöd, utvecklingsfrågor
Cykelfrämjandet – Projekt Cykelnavigator