Presentation

Företaget har betydande kunskaper om naturens mångfald, de stora skogarna, sjöarna och markerna. 

Vår grundtanke och vision är att öka värdet på naturen. Vi gynnar såväl våra kunder som ett hållbart samhälle genom att söka excellens och tillhandahålla tjänster inom ämnesområdena miljöanalys, skogsförvaltning och naturens roll för livskvalitet och hälsa. Fokus och passion är utvecklings- och kvalitetsfrågor. Viktiga kontaktytor är aktörer inom skogs- och vattenvård, men också inom den moderna idrottsrörelsen. Vår målsättning är att i varje uppdrag kombinera gedigen teoretisk skolning med praktisk förmåga och känsla för bevarande av naturen.

Forest and field landscape midth of Sweden with Pasqueflower, VU [Pulsatilla vulgaris]

 

Värdegrund: Vi lever med skogen

Skogen och skogsmarken är vårt lands viktigaste naturresurs. Insikter i både ett hållbart nyttjande liksom ett bevarande av skogen utifrån ett etiskt och estetiskt perspektiv är en grund i företagets verksamhet.

  • Klimatresiliens: För oss går resiliens alltid före produktion. Vi sköter skogsmarken för ökad motståndskraft mot klimatextremer.
  • Inre utveckling: Vi granskar kritiskt, följer upp och utvecklar vårt eget arbete, rutiner och effektivitet.
  • Säker, sund och vacker skog:

– Vi har relevanta behörigheter enligt den oberoende branschföreningen Säker skog. Vi är godkända rådgivare av Skogsstyrelsen. Natur- och miljöhänsyn enligt Skogsvårdslagen, Miljöbalken och de skogliga miljöcertifieringarna FSC och PEFC ser vi som ett minimum. Innan en eventuell skötselåtgärd påbörjas, undersöker och kontrollerar vi olika kvalitetsfrågor.

– Vi gör riskanalys. Inför och under pågående uppdrag bedöms konsekvenser och risker utifrån en rad aspekter.

– Vi bidrar till en sund skog och arbetar för positiv hälsa. Naturen är vår källa till inspiration, skärper våra sinnen, ger rörelseglädje och möjlighet till härlig träning och tävling. Vårt arbete och resultatet av våra åtgärder ska harmoniera med detta synsätt.