Om oss

Företaget har betydande kunskaper om naturens mångfald, de stora skogarna, sjöarna och markerna. 

Vår grundtanke och vision är att öka värdet på naturen. Vi gynnar såväl våra kunder som ett hållbart samhälle genom att söka excellens och tillhandahålla tjänster inom ämnesområdena miljöanalys, skogsförvaltning och naturens roll för livskvalitet och hälsa. Fokus och passion är utvecklings- och kvalitetsfrågor. Viktiga kontaktytor är aktörer inom skogs- och vattenvård, men också inom den moderna idrottsrörelsen. Vår målsättning är att i varje uppdrag kombinera gedigen teoretisk skolning med praktisk förmåga och känsla för bevarande av naturen.

Forest and field landscape midth of Sweden with Pasqueflower, VU [Pulsatilla vulgaris]

Partners

Vi söker ständigt partners och utvidgar nätverket på olika sätt. I våra uppdrag behöver vi dra nytta av flera kompetenser och resurser. Varmt välkommen att ta kontakt för att utröna mera.

Värdegrund

Vi lever med naturen. Skogen och skogsmarken är vårt lands viktigaste naturresurs. Insikter i både ett hållbart nyttjande liksom ett bevarande av skogen utifrån ett etiskt och estetiskt perspektiv är en grund i företagets verksamhet.

  • Klimatresiliens: För oss går resiliens alltid före produktion. Vi förvaltar och sköter skogsmarken för ökad motståndskraft mot klimatextremer.
  • Inre utveckling: Vi granskar kritiskt, följer upp och utvecklar vårt eget arbete, rutiner och effektivitet.
  • Säker, sund och vacker skog:

– Vi har relevanta behörigheter enligt den oberoende branschföreningen Säker skog. Vi är godkända rådgivare av Skogsstyrelsen. Natur- och miljöhänsyn enligt Skogsvårdslagen, Miljöbalken och de skogliga miljöcertifieringarna FSC och PEFC ser vi som ett minimum. Innan en eventuell skötselåtgärd påbörjas, undersöker och kontrollerar vi olika kvalitetsfrågor.

– Vi gör riskanalys. Inför och under pågående uppdrag bedöms konsekvenser och risker utifrån en rad aspekter.

– Vi bidrar till en sund skog och arbetar för positiv hälsa. Naturen är vår källa till inspiration, skärper våra sinnen, ger rörelseglädje och möjlighet till härlig träning och tävling. Vårt arbete och resultatet av våra åtgärder ska harmoniera med detta synsätt.

Bakgrund

Företagets verksamhet baseras på en familjetradition inom naturvetenskaplig forskning liksom fältarbete. Att förstå Naturen, att se dess skönhet och mångfald har varit drivkraften och styrkan sedan länge.

Företagshistoria

  • 2014 vidareutvecklas och fördjupas tjänster kring skogen
  • 2010 börjar företaget att fokusera på skogen och under namnet Bärring Konsult
  • 2008 vidareutvecklas företaget i ett karriärutvecklingsprogram av Sportcore AB
  • 2005 registreras företaget men drivs som ett sidoprojekt
Forest landscape north Sweden

Forest landscape north Sweden

Medarbetare