Om Hans Bärring

Jag som grundat företaget heter Hans Bärring, jag är civilingenjör med en forskarutbildning i miljöanalys. (CV Hans Bärring).

Bakgrund

Jag har alltid uppskattat naturen och den kreativa utemiljön! DeUnivOfGreatForestsSwe Skogshögskolanssutom finns en ådra av naturvetenskap i släkten. Farfar drev eget apotek i Mörbylånga, Öland. I den andra släkthalvan drevs jordbruk i Värmland. Faktumet att min mor kommer från skogarna i Värmlands bergslag och min far var jägmästare och forskare på Skogshögskolan (bilden t.h.) har också bidragit.

Under 1980-talet började jag som grabb att följa hur natur- och miljöfrågorna utvecklades. Under hela 1990-talet skaffade jag mig en mängd erfarenheter och djupare kunskaper om naturen. Både teoretiskt och praktiskt, såväl i Sverige som utomlands. Bland annat volontärarbetade jag i Alaska ett år för en riktig vildmarksupplevelse (se bildgalleri). Det var hårt arbete och många upplevelser. En dröm slog nu definitivt rot: att söka bidra till och arbeta för naturens värden.

Vägen hit har gått genom utvecklande arbeten i och utanför Sverige; olika projekt inom forskning och utveckling liksom inom industrin. Sedan 2000-talet genomför jag också återkommande diverse ledarskapsutbildningar inom Försvarsmakten.

Ett livslångt idrottande på hög nivå, inom såväl lag- som individuell idrott, har format en stor del av min person. Kontakter inom idrottsvärlden har öppnat många dörrar och skapat samarbete med fantastiska personer och företagare. En grund är att vi har en positiv syn på och, för att bedriva vårt idrottande, är beroende av en frisk, spännande och utmanande natur- och friluftsmiljö. Mitt gedigna intresse för naturens värden har också stimulerats av vännerna och auktoriteterna Bo Mossberg och Mats Karström. Om några så har de verkligen kunnat berätta vidare om sambanden, skönheten och innehållet i den nordiska naturen och skogsmarken!