Hållbar skogsförvaltning

Företaget genomför utrednings- och planeringsarbete. Vi kan hjälpa till med skogliga inventeringar, skogsbruksplaner, naturvärdes- och tillståndsbedömningar utifrån olika metoder och arbetssätt. Vi följer nationell och internationell utveckling inom områden rörande klimat och sårbarhet. För oss är skogens tillstånd, vitalitet och biologiska mångfald en självklar del i detta.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö