Hållbar skogsförvaltning

Vi hjälper dig med en säker, vacker och biologiskt rik skog utifrån riskanalys och olika scenarier. Vi kan hjälpa till med skogliga inventeringar, naturvärdes- och tillståndsbedömningar utifrån olika metoder och arbetssätt. Företaget genomför utrednings- och planeringsarbete. Tillsammans skapar vi en hållbar skogsbruksplan på dina marker. Kunskaper och utveckling inom områden rörande klimat, sårbarhet och biologisk mångfald är centralt för oss i en hållbar skogsbruksplan. Skogens och dess arters tillstånd och vitalitet är något vi vill värna tillsammans med dig!

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö