Kompetensområden, genomförda arbeten och uppdrag

Språk
Flytande i tal och skrift i engelska, svenska som modersmål

Projektledning
Metodutveckling  – försöksplanering, statistisk design, sampling och datafångst
Analys – bestämningar variabler, sensorutvärdering, noggrannhets- och precisionsfrågor
Detektion – kalibrering, statistisk prediktion och instrumentstandardisering
Resultatanalys – granskning och uppföljning, rapportering, instruktioner, manualer och presentation

Ledarskap
Försvarsmakten – ett antal utbildningar och ledarskapskurser

Skogliga inmätningar och fältarbete
Fältmätningar – datainsamling i skog, fjäll, sjö och hav, provtagning av sediment, luft, jord
Naturinventering – naturvärdes- och tillståndsbedömningar, även vattenmiljöer
Naturvård och skogsskötsel – planering och praktiska insatser, röjning, gallring, restaurering, skotning
Friluftsliv – naturvägledning, naturvetenskaplig undervisning, stigar, underhåll spår och leder
Guide – Uppland, Värmland, Jämtland, Lappland, Alaska

Skogliga behörigheter och certifieringar
– Godkänd rådgivare Skogens mångfald, Skogsstyrelsen
– Säkerhet för Arbete På och Bredvid Väg, Transportstyrelsen
– Motorsågskörkort AB, Säker skog
– El-SÄK, för Arbete i kraftledningsgator, Vattenfall
– Fältsjukvård, Överlevnad, Självskydd

Övrigt natur och miljö
– Exkursioner/medlemskap IALE, WWF, SNF, SOF
– Har skapat ett naturmuseum: www.naturstuga.se
– Signalarter, Steget före, Mats Karström, Florainventering, Bo Mossberg
– Spårning samt Skogens upplevelsevärden
– Civilingenjörsförbundets miljöstipendium

Idrottsutveckling
– Utbildad tränare, Steg2 SISU, samt tävlingsledare, Svenska Cykelförbundet Steg I och II
– Förbundsarbete i Triathlon samt tävlingsledare för cirka tio tävlingar inom cykel och triathlon

Systemmiljöer och programvaror
Windows, Office, VISMA 2000, Adobe Creative Suite, Matlab, HTML, ArcView, Heureka, pcSKOG, Unscrambler, SIMCA

Akademiska utbildningar och examina
2010 Samhällsplanering, miljörätt, naturvård, vattenreningsteknik, Stockholms Universitet
2002 Fil. lic., Miljöanalys, statistisk analys av mätdata, Avd för analytisk kemi, Stockholms universitet
2001 Statistik och multivariat dataanalys – flera fördjupnings- /doktorandkurser på universitet
1998 Civilingenjör, M.Sc., Miljöanalys, Teknisk Naturvetenskaplig Kemi, Umeå universitet
1990 Gymnasieingenjör, Maskinteknik, Upplands Väsby