Feb 2023 Bildexposé om Bergaskogen

Den 5e februari kl 14.30 ges en bildberättelse i Väsby konsthall från många års strövtåg i delar av det fina Uppländska landskapet – där södra Roslagen möter Mälaren. Ett landskap fullt av fantastiska naturvärden värda att lyfta fram. Det är samtidigt Bo Mossbergs hemmamarker, inte minst Bergaskogen, kalkbarrskogen, hällmarkerna, ängarna. Att låta sig inspireras av vår vän Bo är en sann glädje för varje person med naturintresse! Så välkommen att få vidare inblick i natur- och kulturhistorisk bakgrund till de fina marker och innehåll vi fortfarande kan glädjas åt. Och självklart passa på att njuta av Bo Mossbergs fina utställning i konsthallen.

Det vore positivt att kunna utvidga intresset för naturvärden här i trakterna. Allt det som Bo Mossberg inspirerar oss att se och upptäcka och bevara.

Samtal om Bergaskogen i Väsby konsthall
Kategori: Blandat