Dec 2022 Obeskrivligt vackert

Att beskriva och förklara naturen är en potentiellt ödesdiger uppgift. Hur väl man lyckas kan få seriösa konsekvenser. Lyckas man väl kan ändå allt förändras av motstridiga beslut eller skeenden. Idag kan vi mycket om olika naturvärden, vi kan bedöma, relatera och nivåsätta. Ändå tycks något saknas. Vad?

Ett svar är kombinationen av hur arbetet genomförs (t ex med hjälp av Svensk standard för naturinventeringar, SIS) med andra faktorer som förtjänar att lyftas fram bättre då de ryms i ett gränsland för våra metoder, sinnen och intellekt. Faktorer som säkerligen kan hänvisas till diffus vetenskap, och subjektivitet, t.ex. gamla förhållningssätt. Kanske kan de beskrivas genom abstrakt kultur, rentav konstnärskap? Hursomhelst handlar det ytterst om att samla och förmedla kunskap som naturen berättar genom allt liv det bär på. Och burit. Här måste vi bli bättre.

En ringa början för alla ”naturvärdesbeskrivningar” vore att vid olika tidpunkter vistas, dokumentera och använda alla sina sinnen – endast där ges utrymme till en känsla för de positiva energier som kan vara svår att överföra till moderna naturvärdesbedömningar. Istället försöker vi slå knut på oss själva med ”effektiva” digitala lösningar. Viktigt arbete måhända, men det positivt ”övernaturliga” som naturen de facto förmedlar till oss så att säga ”små människor” försvinner! Berättelser med hög grad av abstraktion likt sagornas rike borde inleda varje naturvärdesbeskrivning. Där det, för oss goda övernaturliga, sammanstrålar med det vackra i vår natur – ”obeskrivligt vackert”.

”Obeskrivligt vackert” – hur ska man värdesätta ett sådant uttryck annat än genom konstnärskapet och sagornas land? Om bilden ovan kan man däremot tycka vad som helst – som sagt subjektivt och svårbeskrivet.

Skog och natur i alla dess former konsumeras på löpande band av oss människor utifrån olika argument. Våra beteenden och metoder måste ändras – av ren självinsikt och självbevarelse – och vi måste hitta nya sätt att glädjas genom att avstå. För en större sak. Inte lätt.

Ur vår berättartradition och gamla källor som kombinerar så många nivåer har vi att lära i en era av bl.a. digital erövring och torra fakta för sin sak. Så att den moralisk-etiska reflektionen och dimensionen inte uteblir. Må de goda sagornas rike länge leva i vår natur – i vår verklighet. Må stolthet och varsamhet över den ärvda naturen och miljön länge skina. Må den vackra orörda naturen vinna över exploateringen. 💛💙

Kategori: Blandat