Jun 2021 Rinnande vatten

Aldrig förr har vattenkvalitetsfrågor varit mer aktuella. Små separata, oberoende skeenden och händelser kommer med tiden i nära påverkanssamband. Om någonstans så är detta så synligt i just vattenmiljöer – avrinningsområden – och de ekologiska kedjor som beror av vatten.

Lekbotten. Skogsälv eller -bäck (beroende på flöden) som meandrar ut i ett mindre lugnvattenområde. Bäcken är under bedömning för ev åtgärd. Hur är pH över tid? Vilka flöden upprätthåller vandringsvägar? Vilka hinder finns för att möjliggöra fungerande ekologi?

Tre olika avrinningsområden vi verkat inom exemplifierar det naturliga vattnets situation i Sverige:

  • Oxundaåns avrinningsområde. Ett mycket påverkat vattenområde i norra Stockholms förorter. Helt andra ”utmaningar” som nu måste prioriteras högt bland ingående kommuner är uppenbart, men följande tidningsartikel (MittI, ”Nu ska Väsbyån bli fri från sopor”) ger en indikation kring just det naturliga vattnet i trakten. För en fördjupad ekologisk lägesbild hos avrinningsområdet – läs följande rapportering utförd av Naturvatten AB. I denna bedöms den vattenekologiska statusen i avrinningsområdets vattendrag som ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig” (till skillnad från ”hög” respektive ”god”…).
  • Gullspångsälvens avrinningsområde. Ett vattenområde nordost om Vänern och mitt i ”skogsbrukarsverige”. Kalkning sker i källområden men här finns också tillflöden över naturligt kalkhaltig geologi. Läs t.ex. rapporteringar av Kräftmannen AB.
Flodpärlmussla påfunnen relativt nyligt död, här fortfarande fastsittande, men öppen och med grus i innandömmet. (Flodpärlmusslan kan bli cirka 200 år gammal).
  • Gusseltjärns avrinningsområde. Ett vattenområde i boreal barrskog och av skogsbruk totalt opåverkat avrinningsområde sedan inrättat, miljöövervakning och förvaltning genomförs av Enheten för skoglig fältforskning, SLU.
Kategori: Blandat