Maj 2020 Feel-good movie clip

English summary: Sometimes a movie clip stands out, and very rarely we share from the media flow. But this one has several striking dimensions to us now. The first link below reveals a solid driving force, a vision, a great idea and especially a tone and rythm that we completely share. Please see it and enjoy!

 

Filmen nedan visar på en väg framåt kunskapsmässigt, karriärsmässigt. En framåt-dynamik som inbegriper ung som gammal. En omställning av ett samhälle som är ur balans. Hur vi alla kan bidra till positiv förändring genom hårt arbete, skarpa observationer men också utvilade sinnen. Naturfikenhet och sedermera naturvetenskap. Där bidrar det här företaget med en liten smula i det stora sammanhanget.

Se filmen och njut av naturen som vår generation har en chans att försvara genom en nära nog oändlig tillgång till innovationskraft, positiva och konstruktiva handlingar. Men det är det lilla enkla som gör skillnad. Det är alltid där det börjar. Möjligheten att ingå i ett lokalt positivt sammanhang för att bidra positivt måste förbättras i Sverige. Det handlar om idrottsföreningar och miljöorganisationer – deras status och meritvärde måste höjas. Utmålandet av de sistnämnda som ”problematiska” måste upphöra – vi måste på det lokala planet i Sverige arbeta mer tillsammans och skapa positiv förändring, se möjligheterna. Bästa läsare av denna enkla lilla blogg; det är därifrån vi kommer! Det var den glöden som byggde Sverige starkt…

But there is another flip of the coin.

Exempelvis en scoutförening vars stuga har eldats upp och inte får något nytt markarrendekontrakt av sin hemkommun för återuppbyggnad p.g.a. att ingen politiker vågar stå emot kommersiella tomtköpare. Följdaktligen eldas det på fel ställen… Eller en miljöorganisation som vilar och överlever helt – ännu en tid – på ett ytterst fåtal människor vars kunskap och engagemang uppbyggdes för 70 år sedan. Då blir sången snart en annan – nedan delas en gammal klassiker. Tyvärr har Sverige inte vaknat ännu… Det är slående. Vart är ryggraden, vart tog den vägen? Vi fortsätter att jobba på flera fronter, kommersiellt och ideellt bl.a. därför att vi saknar det som förlorats alltför tidigt. De som visade vägen, direkt eller indirekt. De som gick före oss. Kanske kan vi göra skillnad och som sagt bidra.

We got to be sharp. Sylvassa, inte trubbiga. Ännu ett tag. Orka. Kämpa. Så göra.

Kategori: Blandat