Ideellt arbete och engagemang

Att som småföretagare vara en del av det ideella eller ”större” samhället är viktigt och utvecklande.

Naturmiljö

  • Ringmärkning tillsammans med SOF.
  • Naturstuga.se – Initiativtagare och projektledare för att renovera (år 2005 – 2011) en äldre timmerbyggnad till ett uppskattat naturmuseum i Upplands Väsby. Fler än 30 organisationssponsorer bidrog, därutöver ett stort antal privatpersoner. En utställning arbetades fram tillsammans med Bo Mossberg och Mats Karström och visades i stugan för politiker, tjänstemän, konsulter och privatpersoner.
  • Runbyskogen.se – En av norra Stockholms finaste friluftsmiljöer. Engagemang för friluftsliv, träning – folkhälsa, sammanhängande skogsområden, mångfaldig och rik natur, friska naturliga stränder och vattenmiljöer. Utveckling av tankar kring samhällsplanering i balans med våra resurser (hela spektrat ekonomi, ekologi och sociala värden) i norra Storstockholm. Hemsidan förmedlar och lyfter vidare ett tankegods och en idrottstradition som funnits i området sedan många decennier.
  • Håll Sverige Rent – Kontinuerliga insatser för att det ska se trevligt ut i skog och mark.