Miljöanalys och naturresursfrågor

Företaget tillhandahåller tjänster inom områdena miljöanalys och naturresursfrågor. Vi löser mättekniska uppgifter, genomför datainsamling och arbetar med GPS/GIS. Exempel är inom systemet Silvaboreal. Vi kan genomföra resultatanalys baserat på statistiska metoder, experimentell design, multivariat dataanalys, kalibrering och modellering. Företaget kan också medverka till och driva vetenskaplig och/eller populärvetenskaplig rapportering. Vi har även erfarenhet av olika samhällsplaneringsprojekt och åtföljande analys och utvärderingsarbeten.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö