Tillsyn

Företaget har kunskaper i miljörätt och efterlevnad (Miljöbalken, Skogsvårdslagen) och kan bistå dig som markägare i miljöfrågor. Vi hjälper också till med uppsikt och tillsyn av skog, mark och längs (enskilda) vägar. Både inom kontrakterade uppdrag och på ideell basis samarbetar företaget med Håll Sverige Rent och Världsnaturfonden: Helt enkelt att det ser snyggt ut i skog och mark och att allemansrätten efterlevs på ett positivt sätt. När vi gör en praktisk åtgärd ute i markerna rensar och städar vi också påkommet skräp. Det är en hederssak.

Operativ Tillsyn – Läs om Naturvårdsverket riktlinjer här.

Skogens lagar och regler – Läs om Skogsstyrelsens arbete med tillsyn eller rådgivning här.

Miljöbrott – Läs om Polisens arbete här.

Stärkt grön tillsyn – Läs om Miljösamverkan Sverige här.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö