Arkiv

URVAL KÄLLOR TILL GRUND FÖR VERKSAMHETEN:
Miljöbalken – Rikslex
Skogsvårdslagen – Skogsstyrelsen
Lantmäteriet – geografiska data över sekler
Håll Sverige Rent

NATUR-litteratur
Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker, J Nitare, Skogsstyrelsen
Skötsel av skogar med höga naturvärden, F Götmark, Svensk Botanisk Tidskrift
Dricksvatten för en hållbar utveckling, A Nordström, Studentlitteratur
Träd och buskar : månghundraåriga historieberättare, RAÄ
Bondeskog : husbehovsbruk skapade varierade skogar, RAÄ

INSPIRATÖRER
Den nya nordiska floran, B Mossberg, W&W
Anteckningar från en strand, G Brusewitz, W&W

SKOGSHISTORIA
Tjugo år i Norrbotten : en revirförvaltares minnen, O Vesterlund, Skogens hus
Norrlandsminnen, A Holmgren, Fahlcrantz
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900, H Antonsson m fl, KSLA

NATURLIG HÄLSA
Den lyckliga idrotten, SISU
Guide till tystnaden, IKUNN