Skogens träning

Nyckelord i det vi kallar Skogens träning är funktion, balans, rörelseglädje och att vidga våra sinnen. Under sommarhalvåret kan Skogens träning ges följande innehåll:

  • Grunder i skog (kunskaps- och gruppövningar inom områden som allemansrätt, friluftsliv, förflyttning)
  • Funktions- och teknikträning utomhus med kroppen som vikt eller enkla redskap
  • Utmanande konditionsträning i backar, kuperad terräng, tufft underlag

Vi föredrar tysta och stilla miljöer och nyttjar godkända stråk, t.ex mindre grusvägar, etablerade stigar och motionsspår.

Under vinterhalvåret kan det se ut som följer:

  • Skidåkning, grundläggande teknik och färdighet
  • Utmanande konditionsträning i backar, kuperad terräng, tufft underlag.
  • Brossling – vi utbildar i det manuella skogsarbetets fysiska grunder (lyft- och rörelseteknik, klädsel, kost). Utbildningen ska vara upplevelsebaserad. Utbildningsmoment förläggs i tid och rum till beställd eller pågående skötsel. (Ett komplement till motorsågskörkort och fokuserar på det övriga arbetet – alla moment utan motorredskap i handen).