Apr 2019 Life with dynamics

Life with dynamics. Winds and woods. Snow and spring. Here is just a little report from some mid-swedish semi-boreal forests, January to April 2019. Images that maybe give some apetizer upon forest dynamics and biology – a world quite full of life and sometimes action!       The storm ”Alfrida” In beginning of 2019 […]

Jan 2019 A strong one

And so 2019. It will be a strong one. Happy new year!   Anyway. It is interesting to read about different ages and eras of nature conservation. Nowadays we are talking about an integrated landscape approach with multifunctional landscapes, i.e. culture, production, preservation and conservation goes hand in hand. (In order to reach sustainability, save […]

Sep 2018 Friskt dunkel råder

I skogen råder ett friskt trolskt dunkel. Här nedan en favorit alla kategorier! En dramaturgi, där utmarken skänker stor kraft och styrka. Mäktiga element och naturen smälter ihop i varje stycke. Till gagn för handlingskraft. English: In the woods there is a fresh, mysterious darkness. Below a favorite all categories! A dramaturgy, where the outback […]

Aug 2018 Three giant trees

And some ”big fun” for oxygen and carb nerds! In our time, trees and their ecosystems and web are getting more and more important and scientifically understood. A country’s welfare and whole industry is actually built upon it, for instance. The vast number of more and more urbanized people probably do not realise the value […]

May-July 2018 Drought

Well sure, it is very nice to run in the forest trails in this stabile hot sunny weather, week after week, month after month… although newly back home after another 14 K run it is easy to conclude that there is another flip of that coin: our trees are very stressed and are dying too […]

Apr 2018 Skogshorisont

Tree crown horizons, aesthetics and forest ecology – how can we reach out to describe their interconnected values?   Att avbilda och förklara ett någorlunda välmående naturligt skogslandskap med betydelsefulla ekosystem och livsmiljöer, hur gör man det? Och så att det håller i en samhällsargumentation där ”värden” prövas … Härförleden förfäktades den frågan extra mycket på […]

Feb 2018 Skogsbete

Under vissa perioder av skogens omloppstid, oavsett skötselmodell, är det relevant och intressant med möjligheter till matproduktion (liten eller i lite större skala, beroende på omfång). I frågor gällande skogsbete har vi ett samarbete med docent Karl-Ivar Kumm, SLU, som också varit på besök och tagit del av företagets bibliotek med äldre skogslitteratur som skogl […]

Nov 2017 Nyckelbiotoper

Det här företaget baseras på nära nog en (1) grund, nämligen skogen. Den stora stående skogen och dess fantastiska värden; som finns därute. I allt detta har vi fått lära oss att Nyckelbiotoper är något positivt. Skogsstyrelsen håller nu på med morgondagens nyckelbiotopsinventering. Ett regeringsuppdrag. Vi har skickat några enkla synpunkter. Det finns glädjande nog […]

Okt 2017 Luft & vegetation

I dagarna som passerade besöktes ett seminarium om grön infrastruktur(*). Detta är ett begrepp som likt ”ekosystemtjänster” innehåller så att säga väldigt mycket…, men i den här branschen faktiskt centrala och mycket viktiga frågor. Vad skiljer då detta begrepp från renodlad ”green washing” i t.ex. en kommun med en befolkningsökningstakt, som drivs ivrigt, och är […]