Apr 2018 Skogshorisont

Tree crown horizons, aesthetics and forest ecology – how can we reach out to describe their interconnected values?   Att avbilda och förklara ett någorlunda välmående naturligt skogslandskap med betydelsefulla ekosystem och livsmiljöer, hur gör man det? Och så att det håller i en samhällsargumentation där ”värden” prövas … Härförleden förfäktades den frågan extra mycket på [Läs mer…]

Feb 2018 Skogsbete

Under vissa perioder av skogens omloppstid, oavsett skötselmodell, är det relevant och intressant med möjligheter till matproduktion (liten eller i lite större skala, beroende på omfång). I frågor gällande skogsbete har vi ett samarbete med docent Karl-Ivar Kumm, SLU, som också varit på besök och tagit del av företagets bibliotek med äldre skogslitteratur som skogl [Läs mer…]

Nov 2017 Nyckelbiotoper

Det här företaget baseras på nära nog en (1) grund, nämligen skogen. Den stora stående skogen och dess fantastiska värden; som finns därute. I allt detta har vi fått lära oss att Nyckelbiotoper är något positivt. Skogsstyrelsen håller nu på med morgondagens nyckelbiotopsinventering. Ett regeringsuppdrag. Vi har skickat några enkla synpunkter. Det finns glädjande nog [Läs mer…]

Okt 2017 Luft & vegetation

I dagarna som passerade besöktes ett seminarium om grön infrastruktur(*). Detta är ett begrepp som likt ”ekosystemtjänster” innehåller så att säga väldigt mycket…, men i den här branschen faktiskt centrala och mycket viktiga frågor. Vad skiljer då detta begrepp från renodlad ”green washing” i t.ex. en kommun med en befolkningsökningstakt, som drivs ivrigt, och är [Läs mer…]

Sep 2017 Skogsbete

Den första kontakten med skogsbete En tidig kulturell kontakt med betesdjur på skogen är givetvis genom vår berättartradition – vår kulturskatt av sagor. Dessutom har många av oss under uppväxtåren fått höra berättelser från vuxnas turer ute i markerna… Ibland spännande berättelser om färder på avlägsna hjortronmyrar när kor helt plötsligt råmade i fjärran. Ibland, [Läs mer…]

Aug 2017 Grundhantverk

Att reda sig ute i markerna är en kunskap, ett slags hantverk, en glädje och en stolthet – inte sällan i växande grad med tiden. Att klara av sitt uppehälle i vår natur och att därmed lyckas med något konkret, fundamentalt viktigt. Det ger en känsla av frihet och livslycka. Men hantverket som det hela [Läs mer…]

Jul 2017 Vattenrapporter

Det är lite extra spännande att se vad gamla goda kollegor och studiekamrater berättar från sina olika värv. Ett sådant ämnesområde är utlakningen av (närings-)ämnen efter olika skogsbruksåtgärder. Vad leder våra mänskliga aktiviteter och välfärd till? Beroende på hur just t.ex. skogsskötseln genomförs så blir givetvis utlakningen mer eller mindre. Men ponera att skogsbruk nära [Läs mer…]

Maj 2017 Skogen långt bortom staden

Som vanligt försöker den här ”bloggen” ge ett lite mer reflekterande synsätt på företagets sammanhang. Oavsett om just det lyckas eller inte arbetar det här företaget med frågor som hör till miljö, skog, landskap. Inte sällan handlar det om lokala detaljer. Men de viktiga skeendena avgörs idag i hur den stora mängden detaljer faller ut [Läs mer…]

Maj 2017 Vår tid…

I Sverige gjordes i de flesta kommuner många och stora satsningar på friluftslivet under 1960- och 70-talet. Men det finns en tydlig strimma av idrottstradition, friskhet och friluftsliv ända tillbaka till slutet av 1800-talet. Detta skeende beskrivs alldeles förträffligt av Sörlin och Sandell i boken ”Friluftslivshistoria”. Några av de anläggningar som tillkom kring 1960-talet är [Läs mer…]