Jul 2017 Vattenrapporter

Det är lite extra spännande att se vad gamla goda kollegor och studiekamrater berättar från sina olika värv. Ett sådant ämnesområde är utlakningen av (närings-)ämnen efter olika skogsbruksåtgärder. Vad leder våra mänskliga aktiviteter och välfärd till? Beroende på hur just t.ex. skogsskötseln genomförs så blir givetvis utlakningen mer eller mindre. Men ponera att skogsbruk nära blöta miljöer innebär utökad utlakning i vattendrag, vilken inverkan kan då konstaterad klimatförändring få på detta? Ett exempel gällande den känsliga och konstaterade kvicksilverutlakningen berättar Erik Björn m.fl. om här. Det är högst troligt att även våra sötvattendrag (bäck, å, älv, sjö) löper större risker och påfrestningar med t.ex. längre tids värmeböljor.

Ett annat exempel på förmodade rubbningar i fördelningen mellan olika mikro- och makronäringsämnen, skriver Lennart Balk och Tomas Hansson om (Vitaminbrist i havet). Det är inte bara för oss människor som näringsinnehållet i våra livsmedel är viktigt för hälsan. Näringsbrister och accentuerade avvikelser inom djurvärlden, möjligen från komplexa skuggnings- och skärmningseffekter, men detta kämpar forskarna med att försöka finna svar på.

Så vad gör då detta lilla företag för att motverka denna typ av negativ utveckling? Utöver miljövarsel som textraderna ovan? Enkelt uttryckt, genom att agera i inte minst ”skogsbranschen” eller branschen för naturresursernas långsiktiga välbefinnande (och inte bara utvinning) och däri erbjuda konsulttjänster där frågor kring naturhänsyn och miljöpåverkan är ”up front”. Helt enkelt likställda med ekonomi – hållbarhet. Detta gäller känsliga miljöer, det gäller djur, det gäller gruvindustrier och det gäller markägare i inlandet och attraktiva boendemiljöer. Vi försöker vara innovativa, kreativa och engagerade. Även då det är svårt motlut. Vi ger aldrig upp hoppet på positiva framgångar, för natur, miljön och oss själva. Och längtan efter fantastiska, fridfulla, rika och härliga naturupplevelser även i framtiden.

 

Kategori: Blandat