Maj 2017 Skogen långt bortom staden

Som vanligt försöker den här ”bloggen” ge ett lite mer reflekterande synsätt på företagets sammanhang.

Oavsett om just det lyckas eller inte arbetar det här företaget med frågor som hör till miljö, skog, landskap. Inte sällan handlar det om lokala detaljer. Men de viktiga skeendena avgörs idag i hur den stora mängden detaljer faller ut tillsammans. Så ansvaret ligger hos den enskilda människan – oavsett tillhörighet eller organisatorisk nivå. Det gäller att förstå det, sin roll.

En viktig plattform för företaget är skeenden i och kring den tätortsnära skogen, men det hindrar inte att vi också har goda kunskaper i naturen och skogarna långt bort från denna. Och för att hålla liv i denna kunskap behöver den underhållas. Hemmablindhet och för trånga perspektiv skapar dåliga beslut – beslut som det här företaget får i uppdrag att syna. Men det gäller att försöka undvika att själv drabbas av egna dåliga beslut – om det nu går.

Där tillväxt-välten rullar fram kan enskilda och grupper av människor fara direkt illa. Det handlar inte bara om pengar, utan också om värdegemenskap. Finns en sådan? På semestrarna … Jakt, skidåkning, tur med familjen… Skogsbolag och miljörörelse. Alla älskar naturen… Förresten ”alla”? Idag? Samhället rusar vidare, men skogen växer sakta.

Några av bilderna nedan är från hyggen av + 150 åriga skogar. Det var sannolikt s.k. kontinuitetsskogar. I dessa syns tydliga spår från bl.a. dimensionsavverkningens dagar. En häst hade då att dra en stock. Nu kan dessa skogar komma att återigen slutavverkas om cirka 60 år. Sågverken hanterar klentimmer med precision och skicklighet. Nedan bildsvit från Norra dalarna och Härjedalen, maj 2017. Sibirien och norrut över Norra Mora Vildmark.

 

Kategori: Blandat