Feb 2018 Skogsbete

Under vissa perioder av skogens omloppstid, oavsett skötselmodell, är det relevant och intressant med möjligheter till matproduktion (liten eller i lite större skala, beroende på omfång). I frågor gällande skogsbete har vi ett samarbete med docent Karl-Ivar Kumm, SLU, som också varit på besök och tagit del av företagets bibliotek med äldre skogslitteratur som skogl prof Ulf Bärring omsorgsfullt insamlade under sina aktiva dagar. Här kan du läsa ett tidigare inlägg i ämnet skogsbete. Ämnet ingår frågor som berör morgondagens matproduktion. KSLA kommer under våren 2018 ha flera seminarier kring temat. Se även Torsåkerprojektet!

Forskningsledare Karl Ivar Kumm studerar foton på försöksytor, inventerade av bl.a. Ulf Bärring, från Kulbäcksliden och Svartberget med bl.a. skogsbete på hyggen, här från början av 1920-talet. Karl-Ivar, ett mycket trevligt besök för oss och mycket positivt att kunskaper tas tillvara och får möjlighet att finna nya vägar i vårt samhälle. Gamla (fina) böcker har ett stort värde!   🙂

Kategori: Blandat