Praktiska åtgärder

Utifrån dina önskemål kommer vi överens om och genomför praktiska insatser (se exempel här). Vi baserar vårt arbete på känsla för olika naturtyper, strukturer, funktioner, arter, livsmiljöer, historik och framtidsutveckling. Företaget samarbetar och rådgör även med nationell expertis inom restaurering, åtgärdsprogram och ingår i ett nätverk för praktisk skoglig skötsel. För kvalitetssäkring genomför företaget en riskanalys, konsekvensutredning och kan ta fram ett skriftligt planeringsunderlag innan åtgärder påbörjas.

Företaget behärskar olika metoder inom hyggesfritt skogsbruk. Och vi har maskinresurser och kunskap för att göra skillnad!

Finklaven i gammal rustik metall, instansade siffror och plastfri blänker i solen. Tarvar högre utbildning och flera fördjupningskurser i skogens pekulariteter och väsen… 😉

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö