Mar 2017 En del av verksamheten

Nedan följer några bilder ur verksamheten vinterhalvåret 2017. Ett antal skötselinsatser har genomförts för att bibehålla skogens vitalitet och gynna hävdvunna miljöer som är beroende av viss – i sammanhanget försiktig – skötsel för att naturvärdena ska kvarstå eller förbättras. Ordet är ekologi. Men också välgrundad och korrekt skötsel.

Vintern 2017 var varm och tjälen var aldrig riktigt i backen här i regionen (läs vidare SMHIs månadssammanställningar). Tre perioder om cirka fem dagar med heltäckande snö infann sig, däremellan var det rejält blidväder och barmark.

——————————-

——————————-

Distansskotning (Naturskog AB) och lastning.

——————————-

——————————-

Tall så vacker, nu min vän har du fått bättre ljus och mer näring till kommande vegetationsperiod.

Kategori: Blandat