Mar 2017 Ljus himmel

Det här är en hemsida som söker beskriva ett litet annorlunda synsätt och ”ljus” på skogen och markerna. Och, liksom här, det mer naturliga ljuset: International Dark Sky Association. Vi ägnar för lite tid åt att se på och beundra stjärnhimlen i Sverige, framför allt utan att i alla lägen förklara dess fysik. Bara beundra dess sagolika skönhet… För den finns! Och den är faktiskt ljusare än vad man kan tro!

 

Följaktligen kommer givetvis andra aspekter i första hand som läget är…

Ett exempel är energileveranserna och – förbrukningen till vårt moderna samhälle. ”Energiförsörjning och driftsäkerhet” ingår i ”Stockholm växer” parollen! I den skolan beskrivs Nollalternativet med några meningar, medan val av ledningskorridorer inklusive dess MKB beskrivs i återstoden av den tjocka pamfletten. Fattas bara. Nya kraftledningar till Stockholm. Då rasslar det till lite i terrängen…  Inte bara, ”ordna lite där” och ”tillgängliggöra lite här”. Återigen, landskapet är inte oändligt. Frågan är om remissvararen och regionplaneringen hinner med.

Men vänta lite. Är inte detta med kraftledningsgator också en hållbarhetsfråga? Vårt elnät ska vara effektivt och lämpligt ur allmän synpunkt (2 kap § 6, även 4 kap, ellagen). Det innebär att det inte ska vara överdimensionerat.

Hursomhelst, för en enkel skogsman, tekniker och naturvetare är en till åren kommen kraftledningsgata inte sällan en intressant biotop, men samtidigt är kraftledningar inte heller något speciellt vackert inslag i skogslandskapet.

När sedan hälsofrågan (god natur = hälsa) och urbaniseringen ställs i samma ljus så uppstår intressanta reflektioner.

Vad behöver vi? Vilka lösningar behöver linjeägarna istället lösa då de helst vill bre ut sig i sidled, d.v.s ta av skogsmarken för att bredda sina gator? Jo, överföringsteknik, samplanering, sambyggnad, och resurseffektivitet!

Kategori: Blandat