Jan 2017 Dokumentation

Ur, ”Skogsodling, Föredrag hållna å skogshögskolan, dels skogsodlingskursen 1945, dels 1947”. Förordet, ”Andra upplagan utökad med föredrag av professor Tirén som även granskat material ur föredrag av framlidne professor Enroth”.

Så transporteras kunskap och fakta över tid…

Mykorrhiza tall 4 år. Bild tagen 1944. Avsnittet ur vilken bilden är hämtad är skrivet av professor Erik Björkman.

 

Ett litet exempel på skriftligt källmaterial inom det här företaget. Välkommen att ta kontakt för att diskutera miljöfrågor och skogens betydelse och funktion. Eller som samhällsplanerarna i Stockholm säger, ”grönområdena”.

 

 

Kategori: Blandat