Biologisk mångfald

Vi hjälper gärna till med frågor som handlar om biologisk mångfald! Företaget har t.ex. bedrivit natur- och artinventeringar av skog och mark sedan decennier. Vi har kunskaper om olika sorters biotoper i skogen, i vattenmiljöer, i de öppna ängs- och hagmarkerna. Att se och bedöma flora och fauna, dess funktioner för ingående arter hjälper vi gärna till med. Antingen löser vi uppgifter själva eller där så önskas med experter för ytterligare fördjupning. Vi har ett bra nationellt, men även internationellt nätverk för att nå resultat i olika typer av frågor. Välkommen att ta kontakt för att utröna mer.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö

Biologisk mångfald

Orkidée, Jungfru Marie nycklar