Maj 2015 Framtidens skogsarbete

Trots den hårt drivna rationaliseringen av det moderna skogsarbetet kommer alltid manuella insatser att behövas. Bensinmotorsågarna har blivit betydligt bättre genom åren, men det riktiga tekniksprånget i framtidens manuella skogsarbete kommer ske med batterimotorsågarna! Vi har testat batterimotorsåg och resultatet är mycket positivt. Verktyget är en klar hjälp i arbetet. Betydligt tystare! Betydligt mindre vibrationer! [Läs mer…]

Maj 2015 Försöksyta – underhåll

Vi fortsätter tidigare genomförda inmätningar med underhåll av professor Bengt Jonsssons försök med blandskog tall och gran i Främlingshem. Arbetet vi genomför är ett ackordsuppdrag åt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.      

Apr 2015 Ny hemsida

Nu är företagets nya hemsida igång, tack Carolina för gott samarbete!