Maj 2015 Försöksyta – underhåll

Vi fortsätter tidigare genomförda inmätningar med underhåll av professor Bengt Jonsssons försök med blandskog tall och gran i Främlingshem. Arbetet vi genomför är ett ackordsuppdrag åt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 

 

 

Kategori: Nyheter