Maj 2015 Framtidens skogsarbete

Trots den hårt drivna rationaliseringen av det moderna skogsarbetet kommer alltid manuella insatser att behövas. Bensinmotorsågarna har blivit betydligt bättre genom åren, men det riktiga tekniksprånget i framtidens manuella skogsarbete kommer ske med batterimotorsågarna! Vi har testat batterimotorsåg och resultatet är mycket positivt. Verktyget är en klar hjälp i arbetet. Betydligt tystare! Betydligt mindre vibrationer! Inga avgaser! (endast försumbart från kedjeoljan). Överlag mindre smuts och mindre miljöpåverkan! Inget dragande i snöre! Sist men inte minst lätt, enkel att sköta och effektiv! Batterimotorsågen är här för att stanna! Förhoppningen är nu att tillverkarna tar fram modeller som klarar svårare uppgifter, liksom att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar fram tillämpade och mer funktionella standarder på skyddskläder för effektivt skogligt manuellt arbete. Tunga grova skyddskläder som fortfarande gäller fyller inte alltid rätt syfte. De ventilerar bland annat för dåligt under det varma sommarhalvåret. I värsta fall kan de faktiskt innebära en minskad säkerhet. Om inte annat ett hinder i smidigt och effektivt arbete. I slutändan en fråga som handlar om att skogens arbetsuppgifter ska vara attraktiva och säkra för olika utförare även i framtiden. En inte oviktig branschfråga skymtar runt hörnet med andra ord… En sak är i alla fall säker: El- och batteridriften är här för att stanna. Det är utmärkt!

Kategori: Nyheter