Maj 2015 Skogens träning – Multibanan

Allsidig träning i naturen är en av våra vägar framåt! Vi har besökt, testat och tampats med andra på Multibanan i Södertälje. Vi stödjer och verkar för fler sådana här initiativ. Det handlar om ”skogens träning” – en känsla av glädje, frihet och hälsa!

Vårt arbete till vardags ställer inte sällan mycket höga krav på proprioception. Det är i grunden en säkerhetsfråga. Att behålla känslan för korrekt rörelseteknik och att sträva efter att ha marginaler och överkapacitet är viktigt för oss. Oavsett om vi vandrar genom markerna eller arbetar fysiskt. Varje ingenjör vet vad säkerhetsfaktorn är. Ju större krav, desto högre säkerhetsfaktor och ”överdimensionering”. Multibanan är helt enkelt ett utmärkt exempel på ”Prehab” – en aktiv åtgärd för att långsiktigt hålla oss i god trim för de vardagliga fysiska utmaningarna.

Kategori: Blandat