Jun 2015 Bondeskogar

Exkursion Långalma. Uppländska bondeskogar.

Exkursionvärd var Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Skogshistoriska Sällskapet. Två fina objekt besöktes. Båda med tydliga karaktäristika för såväl bondeskog som kalkbarrskog – utseende och artinnehåll.

 

Kategori: Blandat