Jun 2015 Bergens träning – motlut

Arbete i motlut och bergens träning – något för oss!?

Ja. Firman behåller hög grundkompetens inom olika nordiska områden, förhållanden och miljöer som vi måste kunna agera och verka i. Vinter som sommar. Det är helt enkelt en variant av det vi kallar skogens träning och som dessutom delas och uppskattas av många människor. Denna typ av utmaningar speglar och ger lärdom om dagens och framtidens friluftsliv, idrott och ekosystemtjänster. Denna gång på Gullfjellet, bergens och motlutens – uppförsbackens – konkreta utmaningar. Intressanta lärdomar till oss. Gullfjellet gav konkreta exempel på bland annat naturresursernas bevarande, ett rikt friluftsliv, estetisk utformning, skärpa och detaljer. Sist men inte minst, en ära och en stolthet.

Kategori: Blandat