Jul 2015 Torsby och Värmlandsberg

Skogsstyrelsen i Torsby har gett en mycket god beskrivning av skogsbruksläget, naturskyddet och naturvården i norra Värmland. Intressant att lyssna till och ta del av kvalificerad expertis och lokalkännedom. Tack till lokalkontoret, liksom för det arbete och insatser som trots allt på några få platser genomförs.

Kategori: Blandat