Presentationer

Markägare, naturintresserad, nyfiken… oavsett din utgångspunkt:

Den berättelse vi vill föra vidare om naturen, skogen och markerna handlar om ödmjukhet, storslagenhet och glädje. Du är välkommen att delta i vår berättelse, liksom i fördjupat lärande kring natur, skog, miljö och det vi kallar för skogens träning! Presentationer och samtal kring nedanstående teman baseras på engagemang, interaktivt informations- och erfarenhetsutbyte liksom gruppdynamik. Parallellt med överenskommen struktur och innehåll kan vi leda en gemensam lärprocess och informationsutbyte.

 • Miljö- och naturkunskap
 • Naturvård, från teori till praktik
 • Samhällsplanering kontra skoglig planering:
   – Helhetssyn skoglig planering och skötsel – historia och framtid, metoder och möjligheter
   – Tätortsnära friluftsliv. Vad, hur och varför. Vilka definitioner används inom olika planeringsområden och -instanser, et c
 • Bildvisningar från genomförda arbeten i skogs- och naturmiljöer i:
   – Nordamerika
   – Island
 • Timmerhusrenovering
   – Metoder och tillvägagångssätt för renovering av äldre timmerhus
   – Användningsområde Naturstuga, inblick i den vackra och rofyllda naturen, artkunskap och ekologi. Fördjupad källa till kunskap och möten, kritiskt tänkande och reflektion

 

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö