Miljökonsulting och rådgivning

Genom åren har vi samlat en mängd kunskap och erfarenhet från olika frågor inom miljöområdet. Det kan handla om komplexa frågor inom samhällsplanering såsom infrastrukturprojekt eller bebyggelse. Frågor där Miljöbalken, Skogsvårdslagen, Väglagen, Plan- och Bygglagen, eller Ellagen kommer in. Våra insikter är från lite olika roller, perspektiv och synsätt:

  • entreprenören
  • privatpersonen, ”den enskilda medborgaren” eller tredje part
  • markägaren eller sakägaren
  • företagaren
  • politikern

Vi hjälper gärna till med att göra primära bedömningar, för att guida dig rätt, inspirera eller bara förmedla kontakter i ett tidigt skede. Det kan också handla om specifika, detaljerade och komplexa frågeställningar som berör miljö- och naturvårdsområdet. Vi kan hjälpa till med att strukturera planfrågan som kommit på ditt bord, vara behjälplig genom planeringsarbetet och att formulera remissvar. Rådgivning i samband med avverkninganmälningar.

Målgrupp för denna tjänst är till exempel mark- och fastighetsägare, villa- och samfällighetsföreningar, aktörer inom offentlig sektor eller opinionsgrupper.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö