Okt 2019 Avräkning Alfrida m m

This short note summarizes the final at terminal surveyed and cleared volume from actions winter 2019 until july, included storm ”Alfrida” fellings. Please contact us if further interested in commersial and small scale sustainable forestry.

Avräkning gallringar vintern 2019 inklusive stormfällen Alfrida, motormanuellt hugget (ofta svårtillgängligt) och upparbetat. Inmätt kvantitet leveransvirke registrerat per 30 juni 2019:

Sortiment Volym m3 fub

Talltimmer 53
Grantimmer 49
Granmassa 67
Barrmassa 83
Summa 252

Kategori: Blandat