Timmerhus – Naturstuga

Företaget har erfarenhet av bevarande och totalrenovering av äldre timmerhus, från projektledning till spik. Ta gärna kontakt för ytterligare information.

Vad är en Naturstuga?

En mycket bra mötesplats för att lära och prata natur! För företag inom natur- och besöksnäringen, eller t.ex. konsulter med guideuppdrag, är en samlingsplats och möteslokal för introduktion och inspiration guld värd. Här kan man berätta och visa på t.ex. naturen inför en grupp innan exkursionen. En så kallad Naturstuga som visar besökare på just den lokala naturen finns på olika håll ute i landet, bland andra hos Upplandsstiftelsen. Den finska motsvarigheten till Skogsstyrelsen har ansvaret för ett flertal Naturstugor. I Sverige har Naturvårdsverket ett flertal bemannade större naturum®. En naturstuga är en enklare variant av naturum, ett litet naturmuseum och kan nyttjas vid behov. En rustik timmerbyggnad fungerar utmärkt för detta ändamål.

Projektet Naturstuga.se

År 2005 påbörjades en renovering av en enkelstuga. År 2011 invigdes den som ett naturkulturmuseum om de fina markerna i utkanten av Storstockholm, södra Roslagen. Projektet genomfördes av Hans Bärring i samarbete med Bo Mossberg, Mossart HB. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bidrog med finansiering tillsammans med ett trettiotal sponsorer och bidragsgivare.

Interiör från en iordningställd Naturstuga. Renoveringsarbetet av denna och resultatet finns dokumenterat i en bok, ”Renoveringen av enkelstugan vid Övra Runby gård – från Undantaget till Naturstuga”.

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö