Träd och förädling

Företaget bedömer enskilda träd. I våra bedömningar tar vi alltid hänsyn till en rad faktorer och söker fakta kritiskt: Sambandet enskilt träd – trädgrupper till hela skogliga ekosystem. Fokus är här framför allt på skogens, skogsbrynens och ängsmarkens träd. Vi ser stort värde i enskilda träd. Ståtliga med möjlighet att leva vidare i generationer. Genom bl.a. Wikners i Persåsen, inredning och design, ger vi dig också en fin metodik och möjligheter till att förädla just ditt träd som du avser fälla på egen tomtmark.

Generellt bedöms följande aspekter (trädvariabler):

 • Trädslag
 • Kontinuitet
 • Läge
 • Vitalitet
 • Kulturspår
 • Brukningsform
 • Markslag
 • Markstatus
 • Lokalisering
 • Beskärningsspår
 • Hamlingsform
 • Hävdålder
 • Skador
 • Dimensioner
 • Substrat och struktur
 • Arter
 • Kulturspår övrigt
 • Hot
 • Behov
 • Förädlingskvalitet
 • Produktionsform
 • Klimat <-> lokalklimat
 • Estetik
 • Landskapsinteraktion

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö