Utsyning och stämpling

Om man väl har bestämt sig för att göra en avverkning eller gallring så är själva trädvalet viktigt. Idag vet vi t.ex. att en hel del buskar och träd kan lämnas kvar som naturhänsyn på många marker till och med vid slutavverkningar och ändå uppnås god föryngring.

Företaget kan hjälpa till med att inspektera produktionsmässiga kvalitetsaspekter gällande träd på rot samtidigt som hänsyn tas till en rad andra värden inom avgränsat område. Att bidra till ökad förädling och utvecklat tillvaratagande av naturresursen är vår ambition och vi vill samarbeta med uppköpare som erkänner behovet av naturskydd och som tar tydligt ansvar för grön infrastruktur, vår miljö och ekologi.

Företaget kan ordna leveransvirke – har resurser för att göra specialgallringar och skotningar. I sådana sammanhang är rätt aptering viktigt, d.v.s. att få ut ett gott ekonomiskt värde av själva trädet.

 

Leveransvirke långdistansskotat under frusen årstiden över åkermark till gårdsplan.

LövstavTimmerbil_2016_21

Leveransvirke som lastas av entreprenör för transport till såg enligt ägarens önskemål.

Leveransvirke från en restaureringsgallring.

 

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö