Nov 2015 Buffertskogar

I Nordamerika är det inte ovanligt att områden och miljöer med höga naturvärden såsom nationalparker omgärdas av National forests där just bevarande är en central målsättning. Gifford Pinchot var ledande i utvecklingen av dessa. I Sverige kan man läsa mycket intressanta, aktningsvärda och angelägna ambitioner kring ett liknande upplägg med buffertskogar kring Tivedens nationalpark som Ekoturismföreningen berättar om här.

 

Kategori: Blandat