Nov 2015 Ljudmiljö och buller

Nyligen har det hållits ett högaktuellt och spännande seminarium om Ljudmiljö i rekreationsmiljöer tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm och Bullernätverket (se om deras strategiska bullerkartläggning här). Belastningen och påverkan från E4, E18, Arlanda med flera stora aktörer, framför allt transportinfrastrukturen, är signifikant och eskalerande i region Stockholm. Åtgärder är centrala och relevanta. Investeringar i efterhand är nästan alltid betydligt dyrare. De negativa effekterna på folkhälsan från buller är vederlagda. Detsamma gäller även landskapet där vi vistas, ska kunna få finna ro och trygghet.

Kategori: Blandat