Dec 2015 Fjällskogskompetens

Företaget vidtar åtgärder för att bibehålla sin vinter- och fjällkompetens. Förmåga att arbeta i kallt väder utomhus och i den nordiska naturen. Nedan två bilder är ett urval från nyligt genomförd expedition i norsk-svenska fjällvärlden, nordöstra Hedmark, där utrustning, främst gammal välbeprövad sådan testades och återigen fungerade gott.

 

Winter-15_1

 

Winter-15_2

 

Kategori: Blandat