Jan 2016 Dälden

Firman genomför i dessa dagar en specialgallring i en däld som dikades och planterades i mitten av 1900-talet. Däld är ett gammalt fint ord för liten dalgång. Årstiden är den rätta för denna miljö. Köldperioden har skapat en djupare tjäle, vilken är viktig för att ha en bra progress och så liten onödig åverkan som möjligt. Icke desto mindre får man be om särskild tillåtelse från skogens invånare i en sådan här plats. Gran och tallplantorna står som en mur tillsammans med naturliga och för trakten värdefulla lövträd, främst björk, al och en del asp. Det är rikt på småvilt liksom krypin, boplatser, och boreden. Ett annat namn för trakten är B j ö r n myr e n. Ett namn som skänker eftertanke. Det är en vacker trakt. Om än omställd till produktion i mitten av förra seklet. Framför allt på lång sikt är gallringen som genomförs med uttag av främst barrträd exempel på en god skötselåtgärd med klimatanpassning. En mängd stora kvarvarande alsocklar visar också på naturhistoriken. Bilderna nedan visar en dag på jobbet för detta sant utmanande och krävande uppdrag.

Daelden1

Gallring påbörjad.

Daelden2

Skotning genomförs.

Att gå in i denna typ av miljö är hårt jobb. Rätt och slätt. Det är mentalt och fysiskt krävande. Manuellt arbete på sin spets. Planering och beslut för någorlunda effektivitet samtidigt med stor natur- och miljöhänsyn. Småskalighet ger fina möjligheter men också stora utmaningar. Allting har sitt pris ! Det är med ödmjukhet skogsarbetet i en sådan här trakt genomförs.

 

Upplaget_2_min

Det blev en hög till slut. Motormanuellt. Alltid något.

Kategori: Blandat