Sep 2018 Friskt dunkel råder

I skogen råder ett friskt trolskt dunkel. Här nedan en favorit alla kategorier! En dramaturgi, där utmarken skänker stor kraft och styrka. Mäktiga element och naturen smälter ihop i varje stycke. Till gagn för handlingskraft.

English: In the woods there is a fresh, mysterious darkness. Below a favorite all categories! A dramaturgy, where the outback gives great power and strength. Powerful elements and nature blend together in each piece. For the benefit of inspiration and action.

Kategori: Blandat