Mar 2020 Infraljud

Infraljud och lågfrekvent buller!

This note is about low frequency noise (infrasound), please contact us if further interested in the forest and antropogene sound landscape.

Det är angeläget att beskriva den vackra och innehållsrika skogen. Så många skeenden pågår i vårt samhälle att en frisk, välmående och vacker skog kanske nu mer än någonsin måste förklaras.

Men ett steg tillbaka behövs. För att förstå och kunna läsa av skogen behöver dess funktion förstås, givetvis många sinnen nyttjas, att tro annat är villfarelser. Hörsel, doft, syn, känsel, smak. Ta bort ett och kontexten är förlorad. Stör t.ex. ut fåglars sång med buller – det blir inget bra.

Följande kan läsas om buller hos Folkhälsomyndigheten. Mycket av detta känner de flesta av oss till.  Men speciellt är lågfrekvent buller (20-200 Hz) och infraljud (< 20Hz) som alstras av t.ex. takfläktar, tung trafik, skogsmaskiner, parkerade trailers (lastbilar) med kyl- eller frysaggregat (med påkopplad ”resonanslåda”), gruvkvarnar, även större forsar i raviner (”kanjons”). Sådana ljudvågor transporteras långa sträckor genom landskapet. I vissa miljöer och under vissa betingelser kan de förstärkas högst avsevärt. Men de antropogena lågfrekventa ljudvågorna är svårare att mäta än vanligt buller och har otydligare normer. Det är helt enkelt en svårare ljudförorening, likafullt alltför påtaglig i vår levnadsmiljö. Vi människor måste på allvar ta itu med våra egna restprodukter. Att arbeta med sådan produktutveckling, eller eliminering, och FoU borde vara en lysande världsmarknad helt enkelt.

Det här företaget är djupt intresserat av kvarvarande skogars innehåll, rofyllda tystnad och sensomotoriken som utvecklas där. En drivkraft.

En stilla skogskälla i Värmland.

 

Resonansfenomenet – varför är det allvarligt med lågfrekvent buller? Infraljud är vanligtvis och fr.a. utomhus svårt att uppfatta för det mänskliga örat. Infraljud har däremot den egenskapen att vibrationsliknande kunna ruska om människokroppen. Det dämpas heller inte lika mycket som vanligt ljud och det påverkas inte av hinder på samma sätt. Den mest udda egenskapen är att det förstärks inomhus beroende på att en byggnad, precis som organen i människokroppen, har frekvenser som de är speciellt känsliga för. Detta fenomen kallas resonans”.

 

Referenser kring lågfrekvent buller

The world hum map and database

Se tidigare inlägg om buller i rekreationsmiljöer här med några länkar angående bland Natural Soundscapes. (Om växtlighetens renande och helande verkan på luftmiljön här).

Göteborgs universitet, arbets- och miljömedicin och framför allt forskaren prof. Kerstin Persson Waye

Infraljud och vindkraft (i övrigt klimatpolitisk blogg)

Stillhet AS – Exempel på företag som isolerar bort olika typer av buller direkt vid ljudkällan eller i bostaden

Fler länkar ljud i landskapet

Ljudplanering.se

Tranquility Trail: Ett lugnt stråk i centrala Göteborg

Sverige behöver investera i tystnaden

Kategori: Blandat