Maj 2016 Prakttallar

Företaget genomför frihuggning av prakttallar, som utgör äldre trädskikt. Inför kommande växtsäsong är det nu lämpligt att tillse att dessa tallar får minskad konkurrens från a) närstående och i kronorna uppväxande skuggande träd, b) rotkonkurrens från undervegetation inom cirka 2 m från stammen. Behovet liksom åtgärden är alltså inte av karaktären ”fullständig frihuggning”.

I detta fall är det fr.a. gran som huggs bort och framför allt på södra delen av halvcirkeln.  Gallringen av gran är väl sent på året eftersom granens trädkronor bevisligen är ytterst viktig som boträd för bl.a. många småfåglar. Det vet vi sedan gammalt och den som arbetat manuellt i skogen känner väl till detta. Det är inte roligt att som småföretagare tillämpa Rachel Carsons ”Tyst vår” – så långt som möjligt kontrolleras därför åtgärdsplatserna extra noga för att inte störa det fågelliv som så många natur- och skogsmänniskor högt värderar. Miljöer med boträd lämnas utan åtgärd. Positivt är också att vi ser att den första kullen fågelungar nu redan har lämnat sina bon. För säkerhets skull kan vi intala oss att andrakullen dröjer till juni… Oavsett så kommer prakttallarna nu att utvecklas fint och med tiden bli ypperliga lokaler för fin biologisk mångfald (insekter, lavar, mossor, svampar), ge upphov till naturlig föryngring och utgöra estetiska karaktärer i skogsmarkerna. Vändpunkten till denna utveckling hos dessa ståtliga tallar säkerställs nu alltså med genomförd åtgärd. Alternativet är utskuggning och alldeles för tidig avgång.

Kategori: Blandat