Feb 2024 Connectivity

A greeting from Canada arrived, nicely explaining the importance of connecting high quality biodiversity areas, e.g. protected areas, key habitats etc, through a functioning surrounding landscape. In Sweden this is referred to within the concept of green infrastructure, e.g. urban green wedges. The importance for this from a pure human perspective is astonishingly increasing as [Läs mer…]

Aug 2023 Continued support

A beautiful summer with some notes on the weather map, regarding precipitation, forests etc… But at least as important: As written earlier we keep on supporting Ukraine through creativity, new and existing partners. Victory for democracy and freedom of speach will come through knowledge, endurance, resolve and not the least a warm heart for those [Läs mer…]

Feb 2023 Bildexposé om Bergaskogen

Den 5e februari kl 14.30 ges en bildberättelse i Väsby konsthall från många års strövtåg i delar av det fina Uppländska landskapet – där södra Roslagen möter Mälaren. Ett landskap fullt av fantastiska naturvärden värda att lyfta fram. Det är samtidigt Bo Mossbergs hemmamarker, inte minst Bergaskogen, kalkbarrskogen, hällmarkerna, ängarna. Att låta sig inspireras av [Läs mer…]

Dec 2022 Obeskrivligt vackert

Att beskriva och förklara naturen är en potentiellt ödesdiger uppgift. Hur väl man lyckas kan få seriösa konsekvenser. Lyckas man väl kan ändå allt förändras av motstridiga beslut eller skeenden. Idag kan vi mycket om olika naturvärden, vi kan bedöma, relatera och nivåsätta. Ändå tycks något saknas. Vad? Ett svar är kombinationen av hur arbetet [Läs mer…]

Jun 2022 The story continues

Thanks C J G for the perfect way of telling Why. Why to keep on. Why to hope. Why to never give up. As we see it. As we believe in. The beauty of nature.  The land of stories. It gives, and it takes, a great story teller. To explain. With words. In music.   [Läs mer…]

Feb 2022 Democracy dies in darkness

Democracy dies in darkness. This firm supports Ukraine and Will continue endurably, progressively and patiently. Everything we have been striving for is at quest. The total focus is now. There is a future and the current darkness shaded over Europe is nothing to compare with the flod that will break humanity if this criminal outrage [Läs mer…]

Oct 2021 Benchmarking or something

In testimony before the House Subcommittee on Resources (November 10, 2005), eminent forest ecologist and University of Washington Professor Jerry Franklin noted that logging dead trees often has greater negative impacts than logging of live trees. He concluded that “timber salvage is most appropriately viewed as a ‘tax’ on ecological recovery.” A full discussion of [Läs mer…]

Jun 2021 Rinnande vatten

Aldrig förr har vattenkvalitetsfrågor varit mer aktuella. Små separata, oberoende skeenden och händelser kommer med tiden i nära påverkanssamband. Om någonstans så är detta så synligt i just vattenmiljöer – avrinningsområden – och de ekologiska kedjor som beror av vatten. Tre olika avrinningsområden vi verkat inom exemplifierar det naturliga vattnets situation i Sverige: Oxundaåns avrinningsområde. [Läs mer…]

Mar 2021 Out there

Out there forests and always new colours. Life and harsh beauty. Cold northerly winds. A sense of The spirit of the wild. The creative and non-predictable – non controlable. Humbleness and open senses. New skills arrive. As experianced in the last frontier and the northwest. This is why we do what we do. Always. It [Läs mer…]