Aug 2015 Skog & trygghet

Det här företaget arbetar bland annat med frågor som rör trygga, vackra och ”rika” skogar. Men vad innebär just ordet ”trygghet” i detta sammanhang? En sökning på just skog och trygghet ger givetvis en massa träffar som rör de ekonomiska aspekterna på skogsförvaltning såsom återväxt, avkastning, fara för skogsbrand och så vidare. Även rovdjursfrågan kommer [Läs mer…]

Jul 2015 Torsby och Värmlandsberg

Skogsstyrelsen i Torsby har gett en mycket god beskrivning av skogsbruksläget, naturskyddet och naturvården i norra Värmland. Intressant att lyssna till och ta del av kvalificerad expertis och lokalkännedom. Tack till lokalkontoret, liksom för det arbete och insatser som trots allt på några få platser genomförs.

Jun 2015 Bergens träning – motlut

Arbete i motlut och bergens träning – något för oss!? Ja. Firman behåller hög grundkompetens inom olika nordiska områden, förhållanden och miljöer som vi måste kunna agera och verka i. Vinter som sommar. Det är helt enkelt en variant av det vi kallar skogens träning och som dessutom delas och uppskattas av många människor. Denna [Läs mer…]

Jun 2015 Bondeskogar

Exkursion Långalma. Uppländska bondeskogar. Exkursionvärd var Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Skogshistoriska Sällskapet. Två fina objekt besöktes. Båda med tydliga karaktäristika för såväl bondeskog som kalkbarrskog – utseende och artinnehåll.  

Maj 2015 Skogens träning – Multibanan

Allsidig träning i naturen är en av våra vägar framåt! Vi har besökt, testat och tampats med andra på Multibanan i Södertälje. Vi stödjer och verkar för fler sådana här initiativ. Det handlar om ”skogens träning” – en känsla av glädje, frihet och hälsa! Vårt arbete till vardags ställer inte sällan mycket höga krav på [Läs mer…]