Aug 2018 Three giant trees

And some ”big fun” for oxygen and carb nerds! In our time, trees and their ecosystems and web are getting more and more important and scientifically understood. A country’s welfare and whole industry is actually built upon it, for instance. The vast number of more and more urbanized people probably do not realise the value [Läs mer…]

May-July 2018 Drought

Well sure, it is very nice to run in the forest trails in this stabile hot sunny weather, week after week, month after month… although newly back home after another 14 K run it is easy to conclude that there is another flip of that coin: our trees are very stressed and are dying too [Läs mer…]

Apr 2018 Skogshorisont

Tree crown horizons, aesthetics and forest ecology – how can we reach out to describe their interconnected values?   Att avbilda och förklara ett någorlunda välmående naturligt skogslandskap med betydelsefulla ekosystem och livsmiljöer, hur gör man det? Och så att det håller i en samhällsargumentation där ”värden” prövas … Härförleden förfäktades den frågan extra mycket på [Läs mer…]

Feb 2018 Skogsbete

Under vissa perioder av skogens omloppstid, oavsett skötselmodell, är det relevant och intressant med möjligheter till matproduktion (liten eller i lite större skala, beroende på omfång). I frågor gällande skogsbete har vi ett samarbete med docent Karl-Ivar Kumm, SLU, som också varit på besök och tagit del av företagets bibliotek med äldre skogslitteratur som skogl [Läs mer…]

Nov 2017 Nyckelbiotoper

Det här företaget baseras på nära nog en (1) grund, nämligen skogen. Den stora stående skogen och dess fantastiska värden; som finns därute. I allt detta har vi fått lära oss att Nyckelbiotoper är något positivt. Skogsstyrelsen håller nu på med morgondagens nyckelbiotopsinventering. Ett regeringsuppdrag. Vi har skickat några enkla synpunkter. Det finns glädjande nog [Läs mer…]

Okt 2017 Luft & vegetation

I dagarna som passerade besöktes ett seminarium om grön infrastruktur(*). Detta är ett begrepp som likt ”ekosystemtjänster” innehåller så att säga väldigt mycket…, men i den här branschen faktiskt centrala och mycket viktiga frågor. Vad skiljer då detta begrepp från renodlad ”green washing” i t.ex. en kommun med en befolkningsökningstakt, som drivs ivrigt, och är [Läs mer…]

Sep 2017 Skogsbete

Den första kontakten med skogsbete En tidig kulturell kontakt med betesdjur på skogen är givetvis genom vår berättartradition – vår kulturskatt av sagor. Dessutom har många av oss under uppväxtåren fått höra berättelser från vuxnas turer ute i markerna… Ibland spännande berättelser om färder på avlägsna hjortronmyrar när kor helt plötsligt råmade i fjärran. Ibland, [Läs mer…]

Aug 2017 Grundhantverk

Att reda sig ute i markerna är en kunskap, ett slags hantverk, en glädje och en stolthet – inte sällan i växande grad med tiden. Att klara av sitt uppehälle i vår natur och att därmed lyckas med något konkret, fundamentalt viktigt. Det ger en känsla av frihet och livslycka. Men hantverket som det hela [Läs mer…]

Jul 2017 Vattenrapporter

Det är lite extra spännande att se vad gamla goda kollegor och studiekamrater berättar från sina olika värv. Ett sådant ämnesområde är utlakningen av (närings-)ämnen efter olika skogsbruksåtgärder. Vad leder våra mänskliga aktiviteter och välfärd till? Beroende på hur just t.ex. skogsskötseln genomförs så blir givetvis utlakningen mer eller mindre. Men ponera att skogsbruk nära [Läs mer…]